Wycena nieruchomości Tomasz Kęsicki

O firmie

Prowadząc działalność jako rzeczoznawca majątkowy oferuję usługi w zakresie wyceny nieruchomości w formie operatów szacunkowych oraz usługi doradztwa w zakresie zakupu, sprzedaży oraz inwestowania w nieruchomości. Obszarem moich działań jest Warszawa oraz sąsiadujące z nią powiaty. Oferta moich usług jest skierowana do osób fizycznych, prawnych oraz instytucji publicznych. Jestem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiej Szkoły Zarządzania. Posiadam uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 6673 do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością nadane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Odbyłem liczne szkolenia i kursy specjalistyczne m. in. ,,Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych". Posiadam polisę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego wystawioną przez PZU S.A. Jestem członkiem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych ,,Polonia”. Operaty szacunkowe sporządzam zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny (PKZW) opracowanymi przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Oferta

 


W ramach prowadzonej działalności oferuję wykonanie następujących usług:

 • wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych
 • wycena nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe)
 • wycena budynków (domów mieszkalnych, budynków gospodarczych, użytkowych)
 • wycena nieruchomości rolnych, przemysłowych
 • wycena ograniczonych praw rzeczowych (służebność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)
 • oraz innego rodzaju wyceny związane z rynkiem nieruchomości

Wycena nieruchomości sporządzana jest dla ściśle określonego celu, dlatego jest on podany w każdym operacie szacunkowym i jedynie do niego operat może zostać wykorzystany. O celu wyceny decyduje zamawiający.

Wyceny nieruchomości sporządzam dla następujących celów:

 • zabezpieczenia kredytu bankowego
 • ustalenia ceny sprzedaży
 • skarbowo – podatkowych
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • wykupu mieszkania spółdzielczego
 • ustalenie wysokości odszkodowania
 • ubezpieczeniowych
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • podziału majątku
 • ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej
 • inne

Ponadto w zakresie moich usług znajdują doradztwo i analizy związane z rynkiem nieruchomości.

Cena za usługę wyceny nieruchomości każdorazowo ustalana jest indywidualnie, zależnie od charakteru, rodzaju i wielkości części składowych stanowiących przedmiot wyceny, kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego przy sporządzaniu operatu szacunkowego (dojazdy, opłaty, koszty przygotowania materiałów źródłowych), nakładu pracy i terminu wykonania zlecenia.

 

Dane firmowe

Wycena nieruchomości Tomasz Kęsicki

Adres: Walcownicza 37 F04-921 Warszawa

Telefon: 513 083 084

NIP: 566-118-65-99

Adres korespondencyjny

Adres: Walcownicza 37 F 04-921 Warszawa

Telefon: 513 083 084